Potrzebujesz rady ?Kliknij tutaj i zacznij rozmowe z naszym ekspertem

AutoPlac – Polityka Prywatności


Świadczenie Usługi AutoPlac związane jest z przetwarzaniem danych osobowych. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Czytając poniższy tekst poznasz zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy funkcjonowania Serwisu autoplac.pl. Pojęcia używane w Polityce będą miały takie znaczenie, jakie nadano im w regulaminie usługi Autoplac.

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ulicy Perkuna 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720.

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Preferowaną formą kontaktu jest korespondencja elektroniczna kierowana pod adres e-mail [email protected]. Możesz jednak również kontaktować się listownie na adres spółki, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie nam podałeś w trakcie rejestracji konta oraz korzystając z naszej Usługi. W czasie rejestracji konta prosimy o podanie numeru telefonu, który stanowić będzie login do konta. Na wskazany numer zostanie wysłany kod aktywacyjny, a także, jeśli wystąpi taka potrzeba, kod służący odzyskaniu dostępu do konta w przypadku zapomnienia hasła. Jeżeli w procesie rejestracji wskazałeś, że prowadzisz działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą aut, wówczas zbieramy dane identyfikacyjne dot. Twojego przedsiębiorstwa: nazwa, NIP, adres oraz dane kontaktowe dla kupujących: adres e-mail i numer telefonu.

Jeśli rejestrujesz się z wykorzystaniem konta Facebook: gromadzimy imię i nazwisko w formie w jakiej występują na Twoim koncie Facebook oraz numer identyfikacyjny (Facebook ID) oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego na Facebooku. W sytuacji, gdy w ramach ustawień prywatności aplikacji Facebook (takie ustawienia pojawią się zaraz przed zalogowaniem się do naszego Serwisu), udzielisz swojego pozwolenia, możemy pozyskać również informacje na temat Twojej płci, wieku, identyfikatora email.

Jeśli zalogujesz się z wykorzystaniem konta Google: gromadzimy imię, nazwisko i adres email oraz adres URL do Twojego zdjęcia profilowego Google.

Kiedy używasz funkcji czatu do komunikacji z nami, zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz za pośrednictwem tej funkcjonalności.

Jeżeli korzystając z aplikacji zdecydujesz się wypełnić formularz służący uzyskaniu przez Ciebie raportu technicznego danego pojazdu, maszyny lub urządzenia, wówczas będziemy przetwarzać dane zawarte przez Ciebie w formularzu przeznaczonym do skorzystania z tej usługi, tj. przede wszystkim Twoje imię, nazwisko, adres -email, numer telefonu oraz adres zamieszkania.

Jeśli za pośrednictwem aplikacji zakupisz ubezpieczenie samochodu lub takie ubezpieczenie odnowisz, będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekażesz wypełniając formularz zamówienia indywidualnej oferty ubezpieczenia, tj. przede wszystkim Twoje imię, nazwisko, numer pesel, adres e-mail, numer telefonu, kod pocztowy Twojego miejsca zamieszkania oraz rok uzyskania przez Ciebie prawa jazdy.

W ramach Serwisu Autoplac wykorzystujemy również pliki cookies w celu usprawnienia dla Ciebie funkcjonowania naszej strony internetowej Serwisu, prowadzenia analiz i badań statystycznych i analitycznych oraz w celach marketingowych, w tym we współpracy z naszymi partnerami - podmiotami trzecimi dostarczającymi usługi dodatkowe świadczone w ramach Serwisu. Aby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Dodatkowo:

W przypadku Sprzedającego:

 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,
 • Dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu tj. imię i nazwisko właściciela, numer pesel, adres, numer rejestracyjny pojazdu oraz dane pobrane z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Ponadto, będziemy publikować w sieci Internet, wszelkie inne dane osobowe, które zamieścisz z własnej woli w Treściach Użytkownika (zarówno treści ogłoszenia jak i fotografiach). Radzimy ograniczyć przekazywanie danych osobowych jedynie do informacji, o które pytamy. Zgodnie z Regulaminem nie mamy obowiązku sprawdzania lub weryfikowania Treści Użytkownika, w związku z czym ewentualne dane w nich zawarte nie będą zapisywane w naszych systemach jako dane osobowe, w związku z czym nie będą podlegać szczególnej ochronie.

W przypadku Użytkownika:

Gdy za pośrednictwem Serwisu zamawiasz kontakt ze Sprzedającym:

 • Imię i nazwisko,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail.

Oprócz danych, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy, w związku z korzystaniem z narzędzia Google Analytics gromadzimy informacje związane z Twoją aktywnością w naszym Serwisie, np. adres IP Twojego urządzenia czy jego lokalizacja

W związku z naszą współpracą z dealerami samochodowymi, przetwarzamy dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) pracowników dealera, które zostały opublikowane w ogłoszeniach deleara.

W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie Usługi AutoPlac. Świadczenie przez nas usług jest związane z przetwarzaniem danych osobowych i bez wykonywania tych działań nie bylibyśmy w stanie zrealizować na Twoją rzecz naszych usług;
 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszej działalności przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail. Tego typu działania będziemy wykonywać wyłącznie w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę;
 • przedstawienia Ci oferty ubezpieczenia lub odnowienia dla Ciebie takiego ubezpieczenia. W tym przypadku Twoje dane mogą zostać udostępnione Towarzystwom Ubezpieczeniowym w celu oszacowania wysokości składki ubezpieczeniowej oraz przygotowania oferty.
 • przygotowania i przedstawienia Tobie raportu technicznego pojazdów maszyn lub urządzeń udostępnionych w aplikacji.
 • udostępnienia Twoich danych kontaktowych naszym Partnerom biznesowym w celu realizacji przez nich własnych działań marketingowych – wyłącznie w sytuacji, gdy wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Lista Partnerów biznesowych jest na bieżąco aktualizowana, a jej zmiana nie jest rozumiana jako zmiana Regulaminu Aplikacji czy Polityki Prywatności;
 • realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przez nasz prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań Użytkownika, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów w naszym Serwisie..

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
 • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z przedmiotem umowy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Czy udostępniamy komuś dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie stosownych umów i jedynie zgodnie z naszymi instrukcjami. Od naszych partnerów wymagamy zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W przypadku Użytkowników chcących skorzystać z usługi umówienia kontaktu ze Sprzedającym będziemy udostępniać dane Sprzedającemu, z którym chce się umówić na rozmowę/kontakt e-mail.

Dane kontaktowe Sprzedającego, za pośrednictwem Serwisu, udostępniamy wszystkim użytkownikom sieci Internet oraz użytkownikom Aplikacji. W Serwisie udostępniona zostanie również treść ogłoszenia, w której Sprzedający, z własnej woli, może umieścić inne dane osobowe.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania.

Ze względu na wykorzystywanie w naszym Serwisie narzędzi analitycznych od dostawców działających pod marką Google, podmiot ten może mieć dostęp do danych charakteryzujących sposób korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (tzw. dane eksploatacyjne), które mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.

Przekazywanie danych poza EOG

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów, których siedziby znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jedyny wyjątek stanowi nasza współpraca z usługodawcami działającymi pod marką Google oraz Facebook. Google oraz Facebook dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancja ta wynika w szczególności ze zobowiązania do stosowania tzw. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Unii Europejskiej. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując do nas zapytanie na adres e-mail: [email protected].

Czy podejmujemy decyzje automatycznie?

Niektóre dane przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania, jednakże działanie to nie wywoła wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, nie będzie również istotnie wpływać na Twoją sytuacje. Dokonywane przez nas profilowanie służy jedynie analizie Twoich preferencji i zainteresowań, która pozwoli na lepsze dostosowanie treści, które w pierwszej kolejności będą Ci prezentowane w Serwisie.

Jakie prawa Ci przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy dane osobowe narusza obowiązujące przepisy, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.