tiledesk-icon
Potrzebujesz rady ?Kliknij tutaj i zacznij rozmowe z naszym ekspertem
tiledesk-icon
09.02.2023

Kupiłem samochód - co dalej? Formalności i dokumenty po zakupie auta

Zakup samochodu wymaga dopełnienia wielu formalności. Auto trzeba zarejestrować, zapłacić podatek, dostarczyć odpowiednie dokumenty, kupić polisę OC i podpisać umowę kupna-sprzedaży. Te formalności różnią się od siebie, w zależności od tego, czy kupiony samochód jest nowy, czy używany.

Jak wygląda umowa kupna-sprzedaży auta?

Ten dokument stanowi dowód dla całej transakcji i potwierdza nowego właściciela zakupionego auta. Przed podpisaniem umowy najlepiej upewnić się, że znajdą się w niej poniższe elementy:

 • data i miejsce spisania umowy,
 • dane sprzedawcy pojazdu – imię, nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania, a także numer i seria dowodu osobistego,
 • dane nabywcy pojazdu – takie same, jak sprzedawcy,
 • dane współwłaściciela samochodu – jeśli taki istnieje, również należy umieścić w umowie jego dane oraz podpis,
 • informacje na temat pojazdu – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, dotychczasowy przebieg, numer VIN, kolor,
 • kwota sprzedaży/zakupu,
 • data przekazania pojazdu przez sprzedawcę kupującemu,
 • oświadczenie sprzedawcy, że stanowi rzeczywistego właściciela pojazdu,
 • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu,
 • informacje podatkowe PCC – czyli dane osoby, która opłaci podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), zwykle obowiązek ten spoczywa na kupującym,
 • lista dokumentów, które sprzedawca przekazuje kupującemu – takich jak: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli była wydana) i polisa OC.

Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Dokumenty muszą zawierać własnoręczne podpisu sprzedawcy i kupującego!

Co robić po zakupie samochodu?

Po zakupie używanego samochodu należy:

 • opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym – termin na dokonanie czynności wynosi 14 dni,
 • złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w wydziale komunikacji wraz z dokumentami – jest na to 30 dni,
 • sprawdzić, czy samochód ma ważne badanie techniczne,
 • kontynuować polisę OC do wygaśnięcia lub wypowiedzieć ją wcześniej i ubezpieczyć auto samodzielnie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • sprawdzić kompletne, obowiązkowe, wyposażenie pojazdu,
 • odebrać stały dowód rejestracyjny – jest na to 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

A jeśli kupiliście nowy samochód, wprost z salonu producenta, wówczas musicie go po raz pierwszy zarejestrować oraz kupić polisę OC.

Od 4 czerwca 2021 roku może to zrobić za Was salon lub dealer, ale musicie przekazać mu odpowiednie upoważnienie.

Kupno samochodu za granicą – jakie są formalności?

Jeśli kupiliście samochód w innym kraju i chcecie go sprowadzić do Polski, wówczas czeka Was więcej formalności oraz konieczne będzie zapłacenie podatku akcyzowego. Jego stawka jest regulowana przez Unię Europejską, a wysokość zależy od rodzaju pojazdu i pojemności silnika.

Akcyzę można zapłacić w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Celnym lub przez Internet.

Poza tym, należy złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego, a więc dokument AKC-U/S. Macie na to 14 dni od momentu opłacenia akcyzy. Nie można zrobić tego później niż w dniu rejestracji auta.

Do deklaracji dołącza się umowę kupna-sprzedaży, wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłacie akcyzy, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej oraz inne dokumenty pojazdu, jeśli takie istnieją.

Ile wynosi akcyza na samochód sprowadzany z zagranicy?

Standardowe stawki dla podatku akcyzowego obecnie wynoszą:

 • 3,1% wartości pojazdu – dla samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu – dla samochodów z silnikiem o pojemności powyżej 2000 cm3.

Dla właścicieli samochodów hybrydowych sprowadzanych z zagranicy:

 • 9,3% wartości pojazdu – dla klasycznych hybryd HEV i miękkich hybryd MHEV, wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3.
 • 9,3% wartości pojazdu – dla hybryd PHEV, wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3.
 • 1,55% wartości pojazdu – dla klasycznych hybryd HEV oraz miękkich MHEV, wyposażonych w silnik spalinowy o pojemności do 2000 cm3.
   

WAŻNE: Kwotę podatku akcyzowego trzeba przeliczyć na złotówki, zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia, w którym zakupiony samochód przekroczył polską granicę. Nie z dnia, w którym zawarto umowę kupna-sprzedaży!

Jak zarejestrować samochód kupiony za granicą?

Z kolei do wniosku rejestracyjnego należy dołączyć przetłumaczone u tłumacza przysięgłego dokumenty: umowę, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, zaświadczenie o ważności badania technicznego samochodu, dowód opłacenia podatku akcyzowego, potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym wcześniej był zarejestrowany, zagraniczne tablice rejestracyjne, jeśli do Polski wracaliście autem kupionym za granicą.

Nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego w przypadku samochodu kupionego w jednym z krajów, który należy do Unii Europejskiej – ma ujednolicone kody.

Gdzie trzeba zgłosić zakup samochodu?

Nabycie pojazdu należy zgłosić do urzędu w czasie nie dłuższym niż do 30 dni kalendarzowych od daty wejścia w jego posiadanie, czyli podpisania umowy lub darowizny pojazdu.

Niedopełnienie tego obowiązku, od 1 stycznia 2022 roku, grozi karą od 10% wysokości pensji minimalnej do aż jej 20-krotności! Może to oznaczać, że kara wyniesie nawet 60 tysięcy złotych!

Czy kupiony samochodu trzeba zgłosić w urzędzie skarbowym?

Zgodnie z polską ordynacją podatkową zakup lub przyjęcie samochodu to powiększenie dobytku, a skoro doszło do wzbogacenia, to należy też opłacić podatek od wzbogacenia.

W urzędzie skarbowym należy stawić się wraz z dokumentem kupna-sprzedaży, wypełnioną deklaracją PCC-3.

Co najpierw: rejestracja samochodu czy podatek?

W pierwszej kolejności powinno się opłacić podatek w urzędzie skarbowym, ponieważ jest na to mniej czasu, niż na zarejestrowanie auta.

Na opłacenie podatku PCC, po zakupie używanego pojazdu, jest dokładnie 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wysokość podatku to 2% wartości pojazdu.

Pozostałe formalności załatwia się w wydziale komunikacji.

Kto płaci podatek PCC?

Jeśli sprzedawca zobowiązał się na dokumencie do uregulowania pojazdu, musi wypełnić druk PCC-3 i obliczyć jego wysokość.

Podatek PCC płaci się przy zakupie pojazdu używanego od osoby prywatnej, która nie stanowi płatnika VAT.

Podatku PCC nie płaci się w sytuacji zakupu nowego pojazdu z salonu, wówczas VAT jest wliczony w cenę oraz przy zakupie na fakturę i jeśli jego wartość nie przekracza 1 000 zł oraz gdy sprowadzamy pojazd z zagranicy – wtedy opłaca się akcyzę.

Jak zarejestrować samochód po zakupie?

W tym celu należy udać się do wydziału komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta (w miastach na prawach powiatów) lub urzędu dzielnicy (dot. Warszawy), które są właściwe dla miejsca zamieszkania nowego właściciela auta.

Na zarejestrowanie pojazdu jest 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jeśli nie był on wcześniej rejestrowany w Polsce lub gdy był w przeszłości zarejestrowany w kraju.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania zakupionego samochodu?

W tym celu musicie przygotować poniższe dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności, czyli umowę kupna-sprzedaży lub fakturę VAT,
 • dowód rejestracyjny, który otrzymacie od poprzedniego właściciela,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
 • polisę OC,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat rejestracyjnych.

W przypadku rejestrowania kupionego samochodu używanego, należy dostarczyć również dotychczasowe tablice rejestracyjne. Obecne przepisy zakładają, że można zachować stare tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany w Polsce, bez względu na to, z jakiego województwa pochodzi nowy właściciel. To oszczędność rzędu 80 zł.

Nieczytelne lub zniszczone tablice będą odrzucane przez urzędników i trzeba będzie wyrobić nowe.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Standardowa rejestracja samochodu to koszt 180,50 zł. Jeśli stare tablice rejestracyjne będą w dobrym stanie i nie będziecie chcieli ich zmieniać, wówczas zapłacicie jedynie 100,50 zł. Opłatę uiszcza się w kasie w wydziale komunikacji lub wysyła przelewem bankowym na konto urzędu.

Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika, a nawet online, jeśli dany wydział ma taką możliwość.

Uwaga na dodatkową opłatę dla NFOŚiGW!

Jeśli zarejestrujecie samochód, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany w Polsce, a został sprowadzony do naszego kraju przed 1 stycznia 2016 roku, to konieczne będzie uiszczenie opłaty recyklingowej w kwocie 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli auto zostało zakupione od osoby lub firmy, która je sprowadziła z zagranicy, to nowy właściciel powinien otrzymać dokument potwierdzający uregulowanie tej opłaty.

Czy samochód musi mieć ważne badanie techniczne?

Kupując używany samochód należy okazać ważne badanie techniczne w wydziale komunikacji, w czasie rejestrowania auta. Jeśli pojazd nie ma takiego badania, wtedy należy je wykonać w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Jego koszt to około 99 zł.

Przypominamy, że nie można poruszać się po polskich drogach niezarejestrowanym pojazdem, który nie ma ważnego badania technicznego! Dlatego, aby je wykonać, należy zadzwonić po lawetę i przewieźć auto do stacji diagnostycznej.

Jakie wyposażenie jest obowiązkowe w kupionym samochodzie?

Zgodnie z przepisami, w Polsce każdy samochód musi być wyposażony w:

 • czytelne, oświetlone i dobrze zamontowane tablice rejestracyjne,
 • trójkąt ostrzegawczy,
 • sprawną gaśnicę.

Apteczka oraz kamizelki odblaskowe nie stanowią obowiązku, nie mniej jednak warto je mieć w swoim aucie, tak samo jak zapasowe koło, komplet narzędzi i żarówek.

Oczywiście nie zapomnijcie o obowiązkowym, w naszym kraju, ubezpieczeniu OC! I jeśli zastanawiacie się, czy kontynuować to, które jest jeszcze ważne dla kupionego samochodu używanego, czy jednak kupić nowe, to przeczytajcie poniżej co najlepiej wybrać.

Czy trzeba kupić ubezpieczenie OC po zakupie samochodu używanego?

W tym przypadku można kontynuować OC sprzedawcy pojazdu do momentu wygaśnięcia umowy z jego ubezpieczycielem.

Mimo wszystko, towarzystwo ubezpieczeniowe musi dokonać rekalkulacji stawki składki OC, a więc będzie ponownie przeliczać jej wysokość. A ta może wzrosnąć. Dlatego też warto zrezygnować z otrzymanej od poprzedniego właściciela polisy i kupić ją samodzielnie.

Pamiętajcie też, że polisa OC zbywcy samochodu nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Na nowym właścicielu będzie ciążył obowiązek ubezpieczenia samochodu. Za brak ważnego OC powyżej 14 dni będzie grozić kara w wysokości 6 020 zł (dla samochodów osobowych), którą nałoży Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. A stawki te już wkrótce ulegną zmianie i wzrosną!

W przypadku zakupu nowego samochodu z salonu, ubezpieczenie OC musi być wykupione najpóźniej w dniu rejestracji auta


 

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyFormy finansowaniaNauka i technologiaUbezpieczenia