Ikonka wiadomości - Zacznij rozmowę z ekspertem
Potrzebujesz rady ?Kliknij tutaj i zacznij rozmowe z naszym ekspertem
Ikonka wiadomości - Zacznij rozmowę z ekspertem
Dodaj ogłoszenie za 0zł
Moje poszukiwania
Ulubione
Ulubione
0
Zapisane filtry
Zapisane filtry
0
Inne
ikonka odtwórz w czerwonym kółku - Radio Yanosik
Radio Yanosik
Katalog
Katalog pojazdów
Blog
Blog
Partnerzy
Partnerzy
Kontakt
Kontakt
Zaloguj się
Zaloguj się
Zarejestruj się
Zarejestruj się
14.02.2024

Przerejestrowanie pojazdu używanego - zmiany od 2024 roku

AKTUALIZACJA. Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie istotne zmiany w zakresie przerejestrowania pojazdu używanego. Przepisy zmieniają m.in. wysokość kar finansowych za niedopełnienie tego obowiązku oraz znoszą konieczność zawiadamiania o zbyciu pojazdu. Wielu sprzedawców i prywatnych właścicieli ma wątpliwości w zakresie poprawnej interpretacji przepisów. Wraz z ekspertami z ZDS zebraliśmy najważniejsze informacje.

Czym jest obowiązek przerejestrowania pojazdu?

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie zmiany, dotyczące przerejestrowania pojazdów używanych. To efekt nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym, której celem jest ograniczenie niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku wprowadza do ustawy Prawo o ruchu drogowym konieczność złożenia wniosku o rejestrację pojazdu przez właściciela w określonym terminie.

Kiedy zarejestrować (przerejestrować) pojazd?

Zgodnie z nowymi przepisami, wniosek o rejestrację (przerejestrowanie) pojazdu należy złożyć w terminie:

 • 30/90 dni od dnia nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 30/90 dni od daty dopuszczenia do obrotu przez KAS pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa, które nie należy do UE.
 • 30/90 dni od sprawdzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego UE. 

Termin 90 dni dotyczy profesjonalistów, którzy prowadzą działalność gospodarczą, związaną z obrotem pojazdami, na terenie RP. Podlegają mu dealerzy autohandlu (komisów), platform zakupowych, leasingodawców, wynajmów, stacji demontażu oraz platform handlujących wrakami i ubezpieczycieli.

Nowe przepisy stanowią problem dla firm, które handlują pojazdami używanymi. Zapis ten nie dotyczy sprzedaży nowych samochodów.  Autoryzowani dealerzy, którzy sprzedają auta w wybranym zakresie, także podlegają nowym przepisom.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich pojazdów samochodów, które zgodnie z definicją, stanowią pojazd wyposażony w silnik, którego konstrukcja pozwala na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Nowe przepisy dotyczą też motorowerów, przyczep, ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, wchodzących w skład kolejki turystycznej.

Jak zarejestrować (przerejestrować) pojazd?

Niestety, dużym utrudnieniem jest brak możliwości złożenia wniosku online, przez profil zaufany. Nie można także zastosować procesu rejestracji przez salon, który działa także w formie online, ze względu na to, iż dotyczy ona wyłącznie pojazdów nowych, których nie obejmują nowe przepisy.

W Ministerstwie Cyfryzacji wciąż trwają prace, których celem będzie usprawnienie procesu i umożliwienie składania wniosków przez aplikację mObywatel. Zgodnie z prognozami, ta opcja ma być dostępna w 2026 roku.

Druk przerejestrowania pojazdu - gdzie go znaleźć?

Wniosek o ponowne zarejestrowanie pojazdu można pobrać ze strony odpowiedniego urzędu lub otrzymać go stacjonarnie na miejscu w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy, jeśli zamieszkujecie Warszawę.

Czy przerejestrowanie samochodu kosztuje?

Koszt przerejestrowania pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego, wynosi 66,50 zł.

Z kolei koszt zarejestrowania pojazdu:

 • Używanego, zarejestrowanego w Polsce - 160 zł (zwykłe tablice rejestracyjne), 80 zł (pozostawione dotychczasowe tablice wraz z pozwoleniem czasowym), 1080 zł (w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych).
 • Używanego, sprowadzonego z zagranicy – 160 zł (zwykłe tablice rejestracyjne), 1080 zł (w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych).
 • Nowego, kupionego w Polsce lub za granicą – 160 zł (zwykłe tablice rejestracyjne), 1080 zł (w przypadku indywidualnych tablic rejestracyjnych).
 • Zabytkowego – 180 zł.

Transakcje sprzed 1 stycznia 2024 roku - jakie regulacje?

W przypadku transakcji dokonanych przed 1 stycznia 2024 roku będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady, zarówno względem:

 • Sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa nienależącego do UE, a także będącego państwem członkowskim UE - na dopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu jest 30 dni.
 • Sprowadzenia pojazdu, nabytego w Polsce - należy złożyć zawiadomienie o nabyciu auta w terminie 30 dni od jego nabycia.

Za niedopełnienie tych obowiązków będą grozić kary na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy postępowań, które zostały wszczęte przed 1 stycznia 2024 roku.

Trzeba pamiętać, że o zastosowaniu nowych przepisów, będzie decydować data transakcji – jeśli auto zostało zakupione przed 1 stycznia 2024 roku, to zastosowanie mają stare przepisy. W przypadku zakupu po 1 stycznia 2024 roku, trzeba będzie zarejestrować pojazd w terminie, który dotyczy wybranego właściciela i złożyć staroście zawiadomienie o nabyciu.

Kiedy wygasa obowiązek przerejestrowania auta?

Obowiązek przerejestrowania pojazdu dotyczy jedynie samochodów używanych, dealer ma 90 dni na złożenie takiego wniosku. Konieczność zostanie zniesiona w momencie, gdy dealer dokona zbycia pojazdów przed upływem tego terminu.

Czy można przedłużyć termin rejestracji uszkodzonego pojazdu?

W świetle przepisów nie ma to żadnego znaczenia. Niemniej, są dwa rozwiązania dla takiej sytuacji.

 • Pierwsza możliwość, to przeniesienie własności pojazdu na inne podmioty, przed upływem terminu, co doprowadzi do wydłużenia go, ponieważ dla każdego właściciela rozpocznie się nowy termin na złożenie wniosku.
 • Druga możliwość, to powołanie się na art. 64 paragraf 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje usunięcie braków formalnych. Oznacza to, że możliwe będzie złożenie wniosku o rejestrację, bez posiadania dokumentu o pozytywnym wyniku badania technicznego, z uwagi na uszkodzenie pojazdu oraz konieczność jego naprawy wraz z wnioskiem o przyznanie dłuższego niż 7 dni terminu na usunięcie braku i przeprowadzenie badania.

Przepisy nie określają maksymalnego okres, do którego można wydłużyć termin, dlatego należy to zrobić z wyczuciem.

Kogo nie dotyczą nowe przepisy?

Ustawa przewiduje kilka wyjątków, są to:

Nowe pojazdy – fabrycznie nowe i nigdy nie rejestrowane, jeśli ich właścicielem jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w zakresie obrotu pojazdami lub produkcją pojazdów na terytorium RP.

Podmioty uprawnione, które są w posiadaniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów (tablicami dealerskimi) wyłącznie dla pojazdów, które mają ważną decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Nowy obowiązek nie dotyczy aut demo, które są u autoryzowanych dealerów i nie stanowią nowych modeli, ale uzyskały wcześniej profesjonalny dowód rejestracyjny.

Samorejestracje u autoryzowanych dealerów a nowe przepisy

Samorejestracje dealerskie, czyli bardzo powszechne zjawisko na polskim rynku, które polega na rejestrowaniu nowych aut na dealera, aby zostały spełnione cele sprzedażowe, które nakładają importerzy.

W tej sytuacji nie uda się uniknąć obowiązku przerejestrowania auta, bowiem pojazd został już wcześniej zarejestrowany, mimo iż jest fabrycznie nowy.

Nowe przepisy a samochody spoza Unii Europejskiej

Dla pojazdów sprowadzanych spoza UE, termin na złożenie wniosku, będzie liczony dopiero od momentu zakończenia przez KAS procedury celnej w Polsce.

Często zdarza się tak, iż auto przypływa też do innego portu niż polski. Wówczas, jeśli przekroczy granicę UE, ale w innym kraju niż nasz, to i tak termin na rejestrację rozpocznie się dopiero, gdy zostanie sprowadzony do Polski.

Sprzedaż pojazdu a termin złożenia wniosku

Jak wspomnieliśmy wcześniej, obowiązek przerejestrowania pojazdu wygaśnie w momencie, w którym dealer dokona jego zbycia (przed upływem terminu 90 dni).

Nie oznacza to jednak, że zostanie zwolniony z obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu w wydziale komunikacji, w miejscu, w którym jest zarejestrowana jego spółka. Dotyczy to jednak tylko pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce, jeśli auto zostało sprowadzone z zagranicy, to nie trzeba składać zawiadomienia o jego zbyciu, bo nie było wcześniej zarejestrowane w Polsce.

Z kolei, w sytuacji oczekiwania na stały dowód rejestracyjny, w trakcie której doszło do sprzedaży auta, poprzedni właściciel jest zobowiązany do wydania stosownego upoważnienia nowemu właścicielowi, który odbierze nowy dowód rejestracyjny.

W sytuacji, w której auto zostanie sprzedane w 89 dniu, bez wcześniejszego zarejestrowania i klient je zwróci po tygodniu, to obowiązywać będą zasady rękojmi, a transakcja może zostać potraktowana jako niebyła. Pojazd wtedy trafi ponownie do własności dealera.

Podobny scenariusz ma miejsce, gdy przedsiębiorca sprzeda niezarejestrowane auto po upływie 45 dni osobie fizycznej. Wówczas nowy właściciel ma własny termin, w którym musi złożyć wniosek o rejestrację, czyli 30 dni.

Jakie kary za nieprzerejestrowanie auta używanego?

Niedopełnienie obowiązku rejestracji i zawiadomienia będzie karane, zgodnie z poniższymi regulacjami z ustawy:

 • Właściciel pojazdu, który nie złożył wniosku o przerejestrowanie w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu, poniesie karę finansową w wysokości 500 zł od pojazdu.
 • Dealer, który jest przedsiębiorcą w zakresie obrotu pojazdami, który nie dopełnił konieczności złożenia wniosku o przerejestrowanie w terminie 90 dni od dnia nabycia pojazdu, poniesie karę finansową w wysokości 1000 zł od pojazdu.

Kary będą podwyższane, jeśli niezłożenie wniosku będzie trwało minimum 180 dni od upływu terminu:

 • Dla właściciela pojazdu, który ma obowiązek złożenia wniosku w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu, o 1000 zł od pojazdu.
 • Dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność obrotu pojazdami (w tym dealera), dla którego obowiązuje termin złożenia wniosku w terminie 90 dni od dnia nabycia pojazdu, o 2000 zł od pojazdu.

Kary są jednorazowe.

Istotne zmiany w karach pieniężnych za nieprzerejestrowanie pojazdu

Dodatkowo, w przepisach pojawiły się dwie istotne zmiany:

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisom (art. 78 ust. 2 pkt 1 Prawo o Ruchu Drogowym) nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu w terminie, zostanie poddany karze finansowej w wysokości 250 zł. Jest to dość istotną zmianą, bowiem wcześniej kara nie była dookreślona, znajdowała się w przedziale 200 – 1000 zł.

Współwłaściciele pojazdu będą ponosić karę pieniężną solidarnie z właścicielami.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu

Przepis (art. 78 ust. 2 Prawo o ruchu drogowym) znosi obowiązek zawiadamiania o nabyciu pojazdu zarejestrowanego.

Zgodnie z tym, klient, który nabędzie pojazd u dealera w samorejestracji, nie musi zawiadamiać o jego nabyciu. Niezależnie od tego, będzie zobowiązany do przerejestrowania pojazdu. W zależności od charakteru podmiotu, musi to zrobić w terminie do 30 dni lub do 90 dni.

Zmianom ulega także kwestia właściwości miejscowej dla zawiadomień o zbyciu pojazdu. Zgodnie z nowymi przepisami – właściciel pojazdu będzie mógł dokonać zawiadomienia o zbyciu pojazdu u starosty właściwego względem miejsca zamieszkania stałego lub czasowego.

Jeśli właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorstwo wielozakładowe lub podmiot, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, to może dokonać zawiadomienia u starosty właściwego, ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Kolejna zmiana dotyczy współwłasności pojazdu – zawiadomienie o zbyciu pojazdu przez jednego z współwłaścicieli pojazdu będzie wystarczające.

NaukaPoradnik kierowcySamochodyTechnologiaTrendyFormy finansowaniaNauka i technologiaUbezpieczenia
Udostępnij:
Dane kontaktowe biura prasowegostrzałka w dół - Rozwiń

Dziękujemy za odwiedzenie bloga Autoplac.pl, gdzie znajdziecie Państwo najnowsze informacje dotyczące motoryzacji, w tym informacje prasowe, zdjęcia, czy relacje wideo, a także historie o naszych pracownikach i naszej organizacji.

Mają Państwo pytania lub chcą nawiązać współpracę? Zapraszamy do kontaktu:

Przedstawicieli mediów prosimy o kontakt z [email protected]

Jeśli jesteś naszym klientem, prosimy o odwiedzenie strony www.yanosik.pl/kontakt